Новините днес

Конкурс за фантастичен разказ/ Конкурс за фантастичен комикс

Клуб по фантастика, евристика и прогностика „Аркадий и Борис Стругацки” и Младежки дом гр. Пазарджик за втора година обявяват конкурси в сферата на фантастиката.

Инициативата се роди по повод 40 годишнината на Клуб „А. и Б. Стругацки“ – един от най-старите клубове по фантастика в страната.

Тази година темата за двата конкурса е „Пътуване във времето“. Срокът за приемането на творбите е 30 август 2017 г.

Победителите и в двата конкурса получават парична награда от 300 лв.

Победителите се обявяват на Националния конвент Булгакон, който тази година ще се проведе в края на септември.

Клуб по фантастика, евристика и прогностика„Аркадий и Борис Стругацки”и Младежки дом гр. Пазарджик обявяват Съпътстващ конкурс за фантастичен комикс.

РЕГЛАМЕНТ КОМИКС:

Условия:

Тема: Пътуване във времето

Формат: А3 или  А4 и електронен носител

Обем на комикса :без ограничение

Техника: Свободна

Комиксът трябва да има драматургично завършен сюжет.

Конкурсът е явен, вписвате имената си под заглавието на творбата.

Няма ограничение за възрастта на участниците.

Творбите ще се приемат от 1май 2017 до 30 август 2017 година.

Участниците изпращат творбите си на хартиен носител и диск на адрес: 4400 , гр. Пазарджик, Младежки дом, ул. „Екзарх Йосиф“ №6 за Конкурс за фантастичен комикс

Брой творби:По един комикс  от участник.

Ще приемаме непубликувани на хартия комикси, както и ненаграждавани в други конкурси. С предимство ще са досега непубликуваните в интернет.

Награда:Комиксът оценен на първо място ще получи парична награда на стойност 300 лв. Награденият автор ще бъде обявен на националния конвент Булгакон 2017.

Жури: Георги Чепилев, Ивз Андонова, Никола Стоименов, Иван Величков и Инна Церовска.

ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПУБЛИКАЦИЯ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА, УЧАСТВАЩИ В КОНКУРСА

Авторското право върху изпратените творби остава собственост на участника в конкурса. С акта на самото изпращане на творбите посочените в тях автори се съгласяват Младежки дом-Пазарджик да придобие правото да използва  изпратените творби или части от тях  свободно и безсрочно  с нетърговска цел  , без заплащане на компенсационно или каквото и да е друго възнаграждение, като правото включва възпроизвеждане, разпространение и използване по всякакъв начин, с всякакви средства и върху всякакви материални носители, включително за изложби, публикации и реклама на дейността на Младежки дом-Пазарджик.

РЕГЛАМЕНТ РАЗКАЗ:

Тема: Пътуване във времето

Предпочитаме разказите да са във фантастичния жанр, приключенска или твърда фантастика.

Условия: Разказът трябва да е до 2000 думи, написани на кирилица. Шрифт – Times New Roman, големина – 12, формати .doc .docx .rtf .odt.

Конкурсът е явен, вписвате имената си под заглавието на творбата.

Творбите ще се приемат от 1 май 2017 до 30 август 2017 година на:

Адрес:  strugatskykonkurs@gmail.com

Брой творби:  По един разказ от участник.

Ще приемаме непубликувани на хартия разкази, както и ненаграждавани в други конкурси. С предимство ще са досега непубликуваните в интернет.

Награда:  Разказът оценен на първо място ще получи парична награда на стойност 300 лв. Награденият автор ще бъде обявен на националния конвент Булгакон 2017.

Ако се съберат достатъчно на брой качествени произведения ще издадем хартиен сборник, от който участващите в него автори ще получат по една авторска бройка.

Жури:  Творбите ще се оценяват от членове на клуба и Младежки дом, както следва:

Клуб „Аркадий и Борис Стругацки”: Юри Илков; Иван Величков; Тервел Пейков; Иван Георгиев; Ивайло Попов

Младежки дом: Валентина Топалова и Инна Церовска

Онлайн медия Diascop: Христина Мирчева

ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПУБЛИКАЦИЯ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА, УЧАСТВАЩИ В КОНКУРСА

Авторското право върху изпратените творби остава собственост на участника в конкурса. С акта на самото изпращане на творбите посочените в тях автори се съгласяват Младежки дом-Пазарджик да придобие правото да използва  изпратените творби или части от тях  свободно и безсрочно  с нетърговска цел  , без заплащане на компенсационно или каквото и да е друго възнаграждение, като правото включва възпроизвеждане, разпространение и използване по всякакъв начин, с всякакви средства и върху всякакви материални носители, включително за изложби, публикации и реклама на дейността на Младежки дом-Пазарджик.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.