Новините днес

Правни бележки

Правни бележки

  1. Общи положения

1.1. С влизането си в този сайт вие се съгласявате безусловно с правилата на сайта в пълният им обем, имайки в предвид, че в тях могат да бъдат внесени изменения и след първоначалното ВИ влизане.

1.2. Всички съобщения (теми, ревюта, новини, рецензии и др., както и коментари по статиите на сайта) на ползвателя се явяват негово лично мнение. Екипът на сайта не носи отговорност за съобщенията на ползвателите, по никакъв начин не се свързва с тях, не гарантира верността на информацията изложена в тези съобщения, и невинаги споделя едно и също мнение с участниците в дискусиите по каквито и да е въпроси.

 1.3. Сайта се намира върху хостинг-сървърите на icn.bg, за което екипът на списанието не може безусловно да гарантира гарантираме абсолютна сигурност на достъпа. Възможно е поради проблеми, независещи от екипа на POPCORNMOVIESBG.COM (а именно от хостинг-компанията), сайтът да не е достъпен за определено време.

1.4. Възможно е в следващите бележки да бъдат използвани думите „сайтът“ или „сайтът POPCORNMOVIESBG.COM” като назователно за този сайт.

  1. Публикации (статии, календар, каталожни записи)

2.1. Общи положения

2.1.1. Всички публикации в този сайт се публикуват с авторските права на сайта POPCORNMOVIESBG.COM, или други, в случай, че те са изрично упоменати.

 2.1.2. Възможно е някои статии в сайта да отразят не съвсем точна информация, за което екипът на списание POPCORNMOVIESBG.COM (Българският сайт за кино) не носи никаква отговорност, нито поема отговорност за последствията от използването на тази информация.

 2.1.3. Възможно е в сайта да бъдат намерени преводи (но винаги претърпели нужната промяна) от други, чужди (не-български) сайтове, като авторските права за тези преводи (новополучените текстове) са на POPCORNMOVIESBG.COM, или на другиго, ако изрично е упоменато в оригиналния текст.

 2.2. Препечатване

 2.2.1 Препечатването (копирането) на части от текст, или пълен такъв, се разрешава единствено при упоменаване на източника (POPCORNMOVIESBG.COM), придружено с хипервръзка към оригиналната страница в сайта, като това трябва да стане в началото, края или друго видно място, от което да става ясно, че статията е препечатана или взаимствана от POPCORNMOVIESBG.COM.

 2.2.2. Всички вътрешни хипервръзки сочещи към други вътрешни за сайта ресурси, следва да бъдат запазени непроменени, с цел гарантирането целостта на статията.

 2.2.3. За копиране на мултимедийни елементи, моля вижте т. 3 и частта „Мултимедийни елементи“

2.2.4. Всички препечатани статии следва да бъдат разпространявани под същите правни бележки както и оригинала.

  1. Мултимедийни елементи

3.1. Логотипите (във всичките им форми) са собственост на POPCORNMOVIESBG.COM. Забранява се всякакво видоизменяне и комерсиално разпространение без съгласието на авторския екип на POPCORNMOVIESBG.COM.

 3.2. Слоган – „Българският сайт за кино“ е запазен слоган за POPCORNMOVIESBG.COM, забранява се замяната му с друго, когато се използва заедно с логото или е в силата си на отличителен знак към списанието.

3.3. Всички видео елементи (с изключение на изрично упоменатите) се използват съгласно правилата за употреба на техните автори или съдържатели. Те не се съхраняват заедно със сайта и същото не носи никаква правна отговорност за тях.

 3.4. Всички видео елементи, на които автор е екипът на POPCORNMOVIESBG.COM, могат да бъдат вмъквани в други сайтове като се запазват оригиналните им права.

 3.5. Всички заглавни изображения, и изображенията, поставяни в началото на статия или страница, които са с размери (1000х300, 800х240 пиксела или други) са собственост на сайтът POPCORNMOVIESBG.COM и използването им е възможно при същите условия както при разпространението на статия (т. 2.2.)

3.6. Всички вмъкнати и не-авторски изображения се разпространяват с оригиналните им лицензи. Екипът на сайта POPCORNMOVIESBG.COM се е съгласил безусловно с тях и не предявява никакви авторски правомощия върху тях, като и не гарантира абсолютната им наличност.

3.7. Сдобиването с публични мултимедийни елементи може да стане от следния хиперлинк //POPCORNMOVIESBG.COM/downloads/

  1. Правила за коментиране (коментари под публикации)

 4.1. Забрани

4.1.1. Забраняват се нецензурни изрази, сквернословия, обиди, лични нападки (независимо дали са насочени към други ползватели или модератори). Ако вашето съобщение съдържа някое от изброените, то ще бъде изтрито или редактирано, независимо от полезността на съдържанието му. При всеки случай на преднамерено оскърбление незабавно се обърнете към администрацията на сайта чрез имейл адрес

4.1.2. Забранява се реклама и спам. За рекламно се счита съобщение, поставено с цел да се привлече внимание към какъвто и да е друг източник, услуга или продукти (в това число и уеб сайтове). Дали в конкретния случай дадено съобщение се явява реклама или не, се решава от администратора или модератора. Ако не сте уверени дали съобщението ви попада под определението реклама, по-добре попитайте администрацията. Същото се отнася и за спама. В противен случай модераторът има право да изтрие или редактира коментара, както и да наложи наказание над акаунта Ви.

4.1.3. Забранено е публичното обсъждане и коментирането на каквито и да било действия на модераторите или администраторите, политиката на модериране или настоящите правила където и да било другаде, извън определеното за това място.

  1. Уебсайтът

 5.1. Уебсайтът и програмното осигурение зад него е изграден с помощта на WordPress, за което екипът на сайтът POPCORNMOVIESBG.COM се е съгласил безусловно с правилата, поставени от wordpress.org

5.2. Лого – виж т. 3.1.

5.3. Темата на сайта е собственост на сайтът POPCORNMOVIESBG.COM и публикуването и в публичното пространство е позволено единствено в случаи след правомерно придобиване на програмния код. Програмният код (html, php, javascript) е защитен под GPL2 (изключение правят библиотеки от трети страни, използвани в темата),, а всички мултимедийни файлове (ico, png, jpeg, css) са собственост и достояние единствено на екипа на сайта и не следва да бъдат разпространявани (изключение правят някои фонови изображения, които се разпространяват с условията на първичните носители на авторските им права).

  1. Лични данни

 6.1. За правилното функциониране на този уебсайт, се налага използването на „бисквитки„, без тях е възможно части от функциите на сайта да не работят по начина по който са планирани. Екипът на сайта POPCORNMOVIESBG.COM не носи отговорност в случай на повреда или нанесени щети в следствие използването на бисквитките. Екипът ни се опитва да сведе до минимум използването им.

6.1.1 Използване на бисвкитки от сайта на POPCORNMOVIESBG.COM

6.1.1.1. Страници от кампании, игри и други интерактивни страници.

6.1.2. POPCORNMOVIESBG.COM си запазва правото при актуализация на уеб-сайт или други интерактивни приложения да добавя или премахва използването на бисквитки

6.1.3. POPCORNMOVIESBG.COM не предоставя информация от бисквитки на трети страни, с изключение на случаи в които това се изисква от органите на реда спрямо Р.Б.

6.1.4. POPCORNMOVIESBG.COM не гарантира, че вградени трети страни в сайта (партньорски, рекламни и д.р.) не използват бисквитки, съгласувани с други правни изисквания.

6.1.5. В случай на несъгласие с правилата на сайта POPCORNMOVIESBG.COM и правилата за употреба на бисквитките, и спецификата на изградениете сайт и приложения, приканваме към НЕизползването на уеб сайтът, прилежащите приложения, както и съдържанието от POPCORNMOVIESBG.COM

 6.2. POPCORNMOVIESBG.COM предоставя на потребителите да въведат лични данни по тяхно желание (имена, email адрес, предпочитани заглавия, както и лични мнения под формата на форумни теми и отговори, както и коментари). Потребителите имат пълното право да не използват функционалност.

 6.3. В сайта се използват системи за анализ на трафика, възможно е тези системи от своя страна да записват части от потребителското държание. Използването им в сайта, е единствено за подобряване на потребителското преживяване, като POPCORNMOVIESBG.COM не споделя тази информация с трети страни. Отговорността за запазването на тази информация частна е двустранен обект, от една страна на POPCORNMOVIESBG.COM и от друга на Google Inc.

 6.4. В сайта се използват системи за предоставяне на рекламно съдържание, възможно е тези системи от своя страна да записват потребителски предпочитания, за които POPCORNMOVIESBG.COM не поема отговорност.

6.5. ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. В качеството си на информационен сайт, POPCORNMOVIESBG.COM  уважава правото на защита на анимноста на потребителите си. Използването на сайтът анонимно е напълно възможно, като за целта потребителят трябва да изключи поддръжката на бисквитки на своят уеб браузър, както и да НЕ използва функцията за вход, коментари, както и да участва в интерактивните игри, анкетни карти и формуляри помествани на сайтът на POPCORNMOVIESBG.COM (т. 6.1.)

 6.6. Заявка за изтриване на профил може да бъде подадена на email editor [at] popcornmoviesbg [dot] com от email адресът с който сте създали своят профил, като екипът на POPCORNMOVIESBG.COM няма право да не уважи тази заявка според GDPR EU 2016/679